ZIPPEITE COMPANY sp. z o.o.

Spółka ZIPPEITE COMPANY sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000440079
 • REGON – 122716184
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-11-15

Data ogłoszenia wpisu – 2012-11-21

Dane adresowe firmy ZIPPEITE COMPANY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Lubicz 23A

Miejscowość – 31-503 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.064529
Długość geogr. – 19.956699

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 2 – 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

PKD 3 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Dane wpisane do KRS

DELAX sp. z o.o.

Spółka DELAX sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000439681
 • REGON – 146378834
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-11-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-11-16

Dane adresowe firmy DELAX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Tużycka 8 6

Miejscowość – 03-683 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.282961
Długość geogr. – 21.08021

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

ESGROUP sp. z o.o.

Spółka ESGROUP sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000439655
 • REGON – 21986401
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-11-13

Data ogłoszenia wpisu – 2012-11-19

Dane adresowe firmy ESGROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Leszczyńskiego 4 25

Miejscowość – 50-078 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.108292
Długość geogr. – 17.033211

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.90 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 2 – 47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

DIP sp. z o.o.

Spółka DIP sp. z o.o. / siedziba Smolec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000439775
 • REGON – 22015160
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-11-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-11-16

Dane adresowe firmy DIP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Smolec

Ulica – Leszczynowa 6

Miejscowość – 55-080 Smolec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.034744
Długość geogr. – 16.79119

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

SYMBWORKS sp. z o.o.

Spółka SYMBWORKS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000439804
 • REGON – 146532130
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-11-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-11-16

Dane adresowe firmy SYMBWORKS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Krzywickiego 34

Miejscowość – 02-078 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.220821
Długość geogr. – 21.0014

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 2 – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

PKD 3 – 77 Wynajem i dzierżawa

Dane wpisane do KRS

DT BUD sp. z o.o.

Spółka DT BUD sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000439570
 • REGON – 122706582
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-11-09

Data ogłoszenia wpisu – 2012-11-15

Dane adresowe firmy DT BUD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Cegielniana 4 27

Miejscowość – 30-404 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.02697
Długość geogr. – 19.93469

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 3 – 11 Produkcja napojów

Dane wpisane do KRS

INTER ELEKTRA sp. z o.o.

Spółka INTER ELEKTRA sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000439794
 • REGON – 302274910
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-11-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-11-16

Dane adresowe firmy INTER ELEKTRA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Karola Libelta 1 A 2

Miejscowość – 61-706 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.412909
Długość geogr. – 16.935141

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy

PKD 3 – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

Dane wpisane do KRS

MEDYK JANKOWSKA, KIELEK sp.j.

Spółka MEDYK JANKOWSKA, KIELEK sp.j. / siedziba Konin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000440418
 • REGON – 311081673
 • NIP – 6652373405

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-11-16

Data ogłoszenia wpisu – 2012-11-22

Dane adresowe firmy MEDYK JANKOWSKA, KIELEK sp.j.

Siedziba rejestrowa – Konin

Ulica – Szpitalna 43

Miejscowość – 62-500 Konin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.250141
Długość geogr. – 18.269751

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

PKD 2 – 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

ENERGO SERVEZ sp. z o.o.

Spółka ENERGO SERVEZ sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000439790
 • REGON – 146377540
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-11-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-11-16

Dane adresowe firmy ENERGO SERVEZ sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Nowogrodzka 31

Miejscowość – 00-511 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.229801
Długość geogr. – 21.01613

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11 Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.14 Handel energią elektryczną

PKD 3 – 35.21 Wytwarzanie paliw gazowych

Dane wpisane do KRS

G-STONE sp. z o.o.

Spółka G-STONE sp. z o.o. / siedziba Wólka Kosowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000439090
 • REGON – 146391119
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-11-12

Data ogłoszenia wpisu – 2012-11-16

Dane adresowe firmy G-STONE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wólka Kosowska

Ulica – Nadrzeczna 3F 3

Miejscowość – 05-552 Wólka Kosowska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05982
Długość geogr. – 20.854899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

PKD 3 – 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

Dane wpisane do KRS